Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kraśniku
 

CZYTACZEK ZAPRASZA

Zachęcamy do zajrzenia na stronę www.juniormedia.pl  /zakładka junior w druku/, gdzie ukazał się ósmy numer e-gazetki szkolnej „ Czytaczek”. Prosimy o Wasze głosy, ponieważ bierzemy udział w konkursie.

Głosowanie trwa:

od 14.10.2014r. do 20.10.2014r.              Redakcja

 

 

Konkurs na „Najładniejszy różaniec”

W dniu 10.10.2014 został rozstrzygnięty konkurs na „Najładniejszy różaniec” przygotowany przez nauczycieli religii w naszej szkole. W konkursie wzięły  udział  dzieci ze wszystkich klas w dwóch kategoriach wiekowych, pierwsza grupa to klasy I – III ,druga grupa klasy IV – VI.

Laureatami klas I – III zostali:

1 miejsce – Anna Prószyńska

                     Wiktoria Oszust

2 miejsce – Szymon Orentraich

3 miejsce – Marcel Poleszak

Wyróżnienia – Martyna Zarzycka

                           Marcelina Garbacz

Laureatami klas IV – VI zostali:

1 miejsce – Weronika Czapla

2 miejsce – Maja Burak

3 miejsce –Aleksndra Zapalska

Wyróżnienia – Emilia Kołosińska

                             Maja Strawa

Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i piękne książki, dodatkowo pani dyrektor zaprosiła dzieci do swojego gabinetu i poczęstowała słodyczami. 

 

 

V TURNIEJ O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA

   Reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w V TURNIEJU O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA, w którym rywalizowała ze zmiennym szczęściem. Drużyna dziewcząt zaprezentowała się bardzo dobrze wygrywając eliminacje na orlikach, następnie ćwierćfinał województwa, dzięki czemu dostały się do półfinału województwa, który odbył się 26.10.2014r Lublinie. Przyszło nam zagrać przeciwko drużynie z Łęcznej. Po twardej i nieustępliwej grze zremisowaliśmy 2-2 mając w ostatnich sekundach piłkę meczową, której nie zamieniliśmy na gola i mecz zakończył się remisem. W drugim meczu nasze dziewczęta grały przeciwko Niedrzwicy i musiały wygrać różnicą aż czterech goli, żeby awansować do upragnionego Finału Województwa. Niestety udało się strzelić tylko dwa gole i z awansu mogły się cieszyć piłkarki z Łęcznej, które jak się później okazało zdobyły mistrzostwo województwa! Wszystkie bramki dla naszego zespołu zdobyła uczennica klasy sportowej Nikola Dębińska. 

 

Więcej…
 

Życzenia na dzień chłopaka

Śmiejcie się dużo, marudźcie mało

do klasówek wkuwajcie śmiało,

bądźcie mądrzejsi niż komputery

i szybsi niż japońskie skutery.

Bo jesteście sympatyczni jak maskotki

a słodyczy w Was tyle co w kawałku szarlotki.

 

                                              Wasze koleżanki ze szkolnej ławki

 

APEL PORZĄDKOWY DLA KLAS IV - VI

  Dnia 25 września 2014 r . odbył się apel porządkowy prowadzony przez panią wicedyrektor Katarzynę Zimowską i Annę Kania. Apel rozpoczęła pani Arleta Sznajder opiekun biblioteki przedstawiając nowy regulamin biblioteki i zachęcając do udziału w konkursie na obwolutę ulubionej książki. Następnie pani Maria Łysakowska – pielęgniarka przypomniała o zasadach zdrowego żywienia i przestrzeganiu higieny osobistej. Na apelu przedstawiona została Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Martyna Gazda. Przypomniane zostały zasady zachowania ucznia i statut szkoły, a szczególnie punkty o prawach i obowiązkach ucznia, zasady korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego oraz nagród i kar. Szczególnie podkreślono nowe zasady oceniania zachowania.

 

Apel porządkowy dla klas I - III

Dnia 24 września 2014 r. odbył się apel porządkowy dla klas I - III. W ramach programu „Bezpieczna droga do szkoły” na   spotkanie przybyli policjanci z sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku.  Pani policjantka przypomniała uczniom zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz przeprowadziła konkurs wiedzy o ruchu drogowym. Pani wicedyrektor Katarzyna Zimowska wręczyła wszystkim uczniom znaczki odblaskowe. W trakcie spotkania przypomniano także „Regulamin zachowania uczniów” w PSP 5.

 

 

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie uczniów klas szóstych!

 

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie uczniów klas szóstych!

Już 1 kwietnia 2015 r. uczniowie klas 6. napiszą sprawdzian po klasie szóstej. W niniejszym liście chcielibyśmy zapoznać Państwa z warunkami i formami dostosowania sprawdzianu dla tych uczniów, którzy posiadają opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się. Więcej szczegółów można dowiedzieć się ze strony OKE Kraków, na której znajduje się „Komunikat dyrektora CKE z dnia 29.08.2014 r.” lub u wicedyrektora szkoły.

Jeżeli uczeń posiada opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się, a nie została ona dostarczona do szkoły, przedkłada się ją dyrektorowi szkoły, w terminie do 15.10.2014 r.

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią, a także uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania  mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenia.

W przypadku rezygnacji z prawa do przystąpienia do sprawdzianu w warunkach i formach dostosowanych do dysfunkcji ucznia, rodzic (prawny opiekun) ucznia składa dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie o rezygnacji w terminie do 28 listopada 2014 r.

Możliwe sposoby dostosowania warunków i form sprawdzianu dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się:

1. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w arkuszu, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.

2. Przedłużenie czasu:

-  do 40 min. w części 1. Sprawdzianu obejmującej zadania z języka polskiego i matematyki;

-  do 25 min w części 2. Sprawdzianu obejmującej zadania z języka angielskiego.

3. Zapisywanie odpowiedzi do zadań na komputerze (możliwe tylko wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej).

4. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego, który zapisuje odpowiedzi ucznia do zadań otwartych(możliwe tylko wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej i gdy uczeń w toku edukacji został wdrożony do takiej współpracy z nauczycielem).

5. Pomoc nauczyciela (członka zespołu nadzorującego), który przed przystąpieniem ucznia do pracy, odczytuje jeden raz głośno, po kolei wszystkie teksty liczące po 250 słów lub więcej, stanowiące podstawę zadań sprawdzianu lub części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego (możliwe tylko wtedy, gdy głęboka dysleksja znacznie utrudnia samodzielne czytanie i zrozumienie dłuższego tekstu).

6. Zastosowanie szczegółowych kryteriów oceniania zadań otwartych z języka polskiego, języków obcych nowożytnych oraz matematyki, uwzględniających specyficzne trudności w uczeniu się.

Spośród wymienionych wyżej 6 sposobów dostosowania sprawdzianu Rada Pedagogiczna na podstawie opinii lub orzeczenia wskazuje dla każdego ucznia posiadającego opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się sposób lub sposoby dostosowania form i warunków sprawdzianu.

W przypadkach losowych uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo oraz uczniowie w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza. Dokumentację należy przedstawić dyrektorowi niezwłocznie po jej otrzymaniu.

 

Z poważaniem wicedyrektor szkoły mgr Katarzyna Zimowska